Ansvarsfraskrivelser

Alle data og oplysninger leveres "som de er" udelukkende til informationsformål og er ikke beregnet til handelsformål eller finansiel, investeringsmæssig, skattemæssig, juridisk, regnskabsmæssig eller anden rådgivning. Kontakt venligst din mægler eller finansielle repræsentant for at kontrollere priserne, inden du foretager en handel. forexvalutaomregner.dk er ikke investeringsrådgiver, finansiel rådgiver eller værdipapirmægler. Ingen af dataene og oplysningerne udgør investeringsrådgivning eller et tilbud, en anbefaling eller en opfordring fra forexvalutaomregner.dk til at købe, sælge eller besidde nogen værdipapirer eller finansielle produkter, og forexvalutaomregner.dk giver ingen erklæring (og har ingen mening) med hensyn til rådigheden eller egnetheden af nogen investering.

Ingen af dataene og oplysningerne udgør investeringsrådgivning (hverken generel eller tilpasset). De finansielle produkter eller transaktioner, der henvises til i sådanne data og oplysninger, er muligvis ikke egnede til din investeringsprofil og dine investeringsmål eller forventninger. Det er dit ansvar at overveje, om et finansielt produkt eller en finansiel transaktion er egnet for dig på grundlag af dine interesser, investeringsmål, investeringshorisont og risikovillighed. forexvalutaomregner.dk er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge af transaktioner eller investeringer i finansielle produkter, som der henvises til heri. forexvalutaomregner.dk anbefaler ikke at bruge de leverede data og oplysninger som det eneste grundlag for at træffe investeringsbeslutninger.

Data leveres af finansbørser og andre indholdsleverandører og kan blive forsinket som angivet af finansbørserne eller andre dataleverandører. forexvalutaomregner.dk kontrollerer ikke data og fraskriver sig enhver forpligtelse hertil.

forexvalutaomregner.dk, dets data- eller indholdsleverandører, de finansielle børser og hver af deres tilknyttede selskaber og forretningspartnere (A) fraskriver sig udtrykkeligt nøjagtigheden, tilstrækkeligheden eller fuldstændigheden af alle data og (B) er ikke ansvarlige for fejl, udeladelser eller andre mangler i, forsinkelser eller afbrydelser i sådanne data eller for handlinger foretaget på baggrund heraf. Hverken forexvalutaomregner.dk eller nogen af vores informationsleverandører er ansvarlige for eventuelle skader i forbindelse med din brug af de oplysninger, der gives heri. Som anvendt her henviser "forretningspartnere" ikke til et agentur-, partnerskabs- eller joint venture-forhold mellem forexvalutaomregner.dk og nogen af disse parter.

Du accepterer ikke at kopiere, ændre, omformatere, downloade, gemme, reproducere, bearbejde, overføre eller videredistribuere data eller oplysninger, der findes heri uden backlinks på vores forexvalutaomregner.dk, og at bruge sådanne data eller oplysninger i en kommerciel virksomhed uden forudgående skriftligt samtykke.

Enten forexvalutaomregner.dk eller dets tredjepartsleverandører af data eller indhold har eksklusive ejendomsrettigheder til de data og oplysninger, der leveres.

Valutaomregning

forexvalutaomregner.dk kan ikke garantere nøjagtigheden af de viste valutakurser. Du bør bekræfte de aktuelle kurser, før du foretager transaktioner, der kan blive påvirket af ændringer i valutakurserne.